Oferujemy także wykonywanie prac maszyną Multione. Maszyny te umożliwiają wykonywanie wielu różnorodnych prac w branży komunalnej i przygotowania terenów zielonych.

Najczęściej wykonywane prace to:

  • przygotowanie trawników (równanie i spulchnianie broną aktywną – wydajność w zależności od terenu do 3000m2/dzień),
  • precyzyjne prace ziemne, w miejscach nie pozwalających na wprowadzenie ciężkiego sprzętu,
  • nasadzenia drzew i krzewów,
  • niewielkie wykopy,
  • budowa ogrodzeń,
  • wykonywanie wierceń pod nasadzenia i np. słupy(wydajność do 300 odwiertów/dzień),
  • odśnieżanie,

Oraz wiele innych prac w zależności od potrzeb.